Visit
us

Address

Zaporizhzhia — str. Elektrozavodska, 3

Phone

+380 97 63 44 279

Work schedule

Mon-Fri 10.00-18.00 Sat, Sunday 10.00-17.00